Läkarintyg för högre behörighet

Om du har planer på att köra taxi, buss eller lastbil kommer du att behöva ett läkarintyg för högre behörighet av körkort. Transportstyrelsen ställer flera krav på detta läkarintyg, bland annat behöver läkaren vara godkänd av Transportstyrelsen för att kunna utfärda läkarintyg för högre behörighet av körkort. Ett läkarintyg för högre behörighet kan även behövas när du ansöker om taxiförarlegitimation.

Olika körkortsbehörigheter

Det finns ett flertal körkortsbehörigheter, från AM (Moped klass I) till DE (buss med behörighet D samt släpvagn utan viktgräns). Behörigheterna har olika åldersgränser och ställer även olika krav på föraren ur ett medicinskt perspektiv. Den vanligaste körkortsbeteckningen är B, vilket ger föraren behörighet att köra ett fordon och eventuellt en släpvagn vars sammanlagda vikt inte överstiger 4,25 ton. De högre behörigheterna innefattar C-körkort hela vägen till DE. För att skaffa dessa körkort behövs ett läkarintyg för högre behörighet av körkort. Notera att detta intyg bara gäller fram tills 45-års ålder. Om en förare vill behålla den högre körkortsbehörigheten behöver de skicka ett kompletterande läkarintyg för högre behörighet. Denna ska visa att föraren fortfarande uppfyller de eventuella medicinska kraven och själva intyget behöver komma in till Transportstyrelsen innan personen fyller 45-år. Körkortsbehörigheten förlängs med fem år från och med det datum då Transportstyrelsen tog sitt beslut.

Vad undersöks vid ett läkarintyg?

I princip undersöker läkaren hur patientens olika sinnen fungerar i nuläget. Först och främst undersöks synen. Läkaren undersöker bland annat om det finns synfältsdefekter, progressiva sjukdomar som är ögonrelaterade och om det finns tecken på nystagmus (ögondarrningar). Även hörseln och balanssinnet undersöks, exempelvis genom att testa om patienten kan höra en normal samtalston från fyra meters håll (patienten får använda hörselapparat vid behov). Även rörelsefunktionen undersöks samt föreliggandet av olika sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar eller epilepsi. Detta är några av alla punkter som läkaren går igenom. Om du behöver intyg på något särskilt när det gäller hälsan bör du kontakta en läkare för att se hur du går till väga för just detta. Kanske är det redan standard inom vad som undersöks.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *